REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALSEEDGARDEN.PL

1.INFORMACJE O FIRMIE:

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alseedgarden.pl prowadzony jest przez:

ALSEED GARDEN

MARYNIN 195 F

21-030 MOTYCZ

NIP7132856026

Adres do korespondencji:

ALSEED GARDEN

MARYNIN 195 F

21-030 MOTYCZ

Tel. 663-063-435

Adres mailowy: biuro@alseedgarden.pl

Koto bankowe na które należy wpłacać należności w PLN: 

Alior Bank 

79-2490-0005-0000-4530-3600-1859

Sklep internetowy www.alseedgarden.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. ZAMÓWIENIA

Zamówienie można złożyć poprzez:

sklep internetowy na stronie www.alseedgarden.pl

mailem pod adresem biuro@alseedgarden.pl

złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 663-063-435

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe uzupełnienie lub podanie danych teleadresowych wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

ALSEED GARDEN zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień które wzbudzają wątpliwości np. nieprawidłowo wypełnione dane teleadresowe lub podanie nieistniejącego numeru telefonu.

Firma ALSEED GARDEN wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie uzupełnić dane firmy oraz podać numer NIP.

Sklep internetowy prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionych towarów.

Realizacja zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty wyboru opcji dostawy płatnej pobraniowo. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli podane przez Kupującego dane będą niepełne – w szczególności dotyczy to telefonu kontaktowego, którego brak skutecznie uniemożliwia poprawne i terminowe doręczenie przesyłki kurierskiej.

Przy wyborze faktury VAT jako dokumentu zakupu przez osoby prywatne, prosimy o podanie numeru NIP. W innym wypadku wraz z towarem prześlemy specyfikację dostarczonych nasion i paragon kasy fiskalnej.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń losowych lub okoliczności – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną.

3. CENY PRODUKTÓW

Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.asleedgarden.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

4. PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWAR

Klient ma do dyspozycji następującą formę płatności za zamówiony towar:

płatność za pobraniem - jest to jedyna możliwa forma płatności dostępna przy zamówieniach składanych przez sklep internetowy www.alseedgarden.pl

5. DOSTAWA

Zakupione w sklepie internetowym towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy umieszczone są na stronie www.alseedgarden.pl w zakładce „Koszty dostawy” 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich opublikowania na stronie www.alseedgarden.pl w zakładce „ Regulamin”

7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy zakupu. Gwarantujemy prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet przez Konsumenta (klienta detalicznego nie będącego przedsiębiorcą) bez obowiązku podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez nabywcę.

Warunkiem skorzystania z tych uprawnień przez nabywcę jest powiadomienie sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki o zamiarze odstąpienia od umowy zakupu zgłoszone telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu zgłoszenia sprzedawca uzgodni z nabywcą sposób i miejsce zwrotu zakupionych produktów. Koszt przesyłki zwrotnej w takiej sytuacji ponosi nabywca. W przypadkach uszkodzenia przez nabywcę opakowań jednostkowych w sposób uniemożliwiający ponowną ich sprzedaż, sprzedawca ma prawo do obniżenia wysokości zwracanej nabywcy kwoty o wysokość adekwatną do wysokości obniżenia wartości zwracanych produktów. Do zwracanych produktów powinien zostać dołączony paragon lub faktura VAT, a jeśli jest to z jakichś względów niemożliwe, jakikolwiek inny dowód (np. naklejka adresowa z przesyłki), że zwracane produkty zostały zakupione w naszej firmie.

Dane adresowe do składania reklamacji oraz informacji o odstąpieniu od umowy zakupu:

ALSEED GARDEN

MARYNIN 195 F

21-030 MOTYCZ

Tel. 663-063-435

Adres mailowy: biuro@alseedgarden.pl